De fem udvalg er:

  1. Detail

  2. Håndværk

  3. Lokale fødevarer

  4. Industri

  5. Liberale erhverv

Hvert udvalg har en formand og en næstformand. Formanden er udvalgets repræsentant i bestyrelsen.

Udvalget nedsætter arbejdsgrupper, der løser aktuelle opgaver, som udvalget har beskrevet i handleplaner for strategiske indsatsområder.

Arbejdsgruppen eksisterer så længe den er aktuel i forhold til opgaveløsningen.

Se kontaktinformationer under de enkelte udvalg.