Organisation

Odsherred Erhvervsforum er organiseret ved en bestyrelse, fem udvalg og et sekretariat, der varetager den daglige drift. Erhvervsforums medlemmer er fagligt organiseret i de fem forskellige udvalg, der hver repræsenterer flere brancher.

Odsherred Erhvervsforums øverste myndighed er generalforsamlingen.

Se organisationsdiagram.

Vedtægter.

 

Bestyrelse

Erhvervsforums bestyrelse har syv medlemmer. En formand og en næstformand, der er valgt af generalforsamlingen. Her ud over er der fem bestyrelsesmedlemmer, der hver repræsenterer et udvalg, der samler foreningens medlemmer på tværs af brancher.

Procedurebeskrivelsen for valg af bestyrelsesformand og næstformand fremgår af foreningens vedtægter.

Procedurebeskrivelsen for valg af udvalgsformænd og næstformænd fremgår af foreningens forretningsorden.

 

Bestyrelsen har aktuelt følgende sammensætning:

 • Formand: Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby Sj.
 • Næstformand: Michael Ørskov, Ørskov Begravelsesforretning.
 • Formand for detail: Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby Sj. fungerende formand.
 • Formand for håndværk: Bent Jørgensen, Eiland Electric A/S.
 • Formand for lokale fødevarer: Jesper Adler, Gelstrupgård Øko.
 • Formand for industri: Sif Orbesen, J Orbesen Teknik ApS.
 • Formand for liberale erhverv: Jens H. Elmerkjær, Advokat Jens H. Elmerkjær.

 

Kontakt Henrik Andersen

Mail: henrik.h.andersen@superbrugsen.dk
Tlf.: 23 37 60 06

 

Udvalg

De fem udvalg er:

 1. Detail

 2. Håndværk

 3. Lokale fødevarer

 4. Industri

 5. Liberale erhverv

Hvert udvalg har en formand og en næstformand. Formanden er udvalgets repræsentant i bestyrelsen. Udvalget nedsætter arbejdsgrupper, der løser aktuelle opgaver, som udvalget har beskrevet i handleplaner for strategiske indsatsområder. Arbejdsgruppen eksisterer så længe den er aktuel i forhold til opgaveløsningen.

Se strategiske indsatsområder og kontaktinformationer under de enkelte udvalg.

 

Formandskabet

Formandskabet er en central funktion i Odsherred Erhvervsforum, der skal være med til at sikre kontinuitet på tværs af foreningen.

Bestyrelsen er hele tiden orienteret om, hvad der foregår i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper. På samme måde er udvalg og arbejdsgrupper orienteret om, hvad der sker i bestyrelsen.

Formandskabet sikrer, at det enkelte medlem oplever, at informationsvejen både er kort og effektiv. Det er også formandskabet, der sikrer, at foreningen kan reagere målrettet og hurtigt på udefrakommende henvendelser. Alle ved, hvem man skal kontakte for at stille det stærkeste hold til opgaven.

Både i bestyrelses- og udvalgssammenhæng fordeler formand og næstformand deres opgaver og ansvar indbyrdes, som de bliver enige om at gøre det.

 

Tovholderfunktionen

Bestyrelsesformand og næstformand har tovholderfunktion i forhold til alle udvalg, bestyrelsesopgaver, nedsatte arbejdsgrupper, sekretariat og daglig drift.

Udvalgenes formand og næstformand har på samme måde tovholderfunktion i forhold til alt, hvad der sker i udvalget – udvalgsopgaver, nedsatte arbejdsgrupper og netværk (liberale erhverv). De orienterer løbende bestyrelsesformandsskabet.

I enhver nedsat arbejdsgruppe, skal der være en tovholder. Det samme gælder alle netværksgrupper i liberale erhverv. Tovholderne orienterer løbende formandskabet for deres aktuelle udvalg.

Tovholderfunktionen sikrer, at alle formandskaber konstant har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig.

Funktionen indbefatter også, at man i de forskellige grupperinger sørger for, at der i samarbejde med sekretariatet bliver udarbejdet og formidlet dagsordener og referater til de forskellige møder i bestyrelsen, udvalgene, netværk (liberale erhverv) og arbejdsgrupper.

Alle tovholdere er ansvarlige for at gøre, hvad de kan for at skabe en god og respektfuld mødekultur, der for eksempel indebærer rettidig til- eller afmelding i forbindelse med afvikling af møder, arrangementer og lignende.

 

Sekretariat

Sekretariatet varetager kommunikative og administrative opgaver og assisterer bestyrelse og udvalg med arbejdsprocesser og planlægning. Her ud over tager medarbejderne sig af henvendelser fra medlemmerne og formidlingen til disse.

Kontakt sekretariatet her.