TO NYE ANSIGTER I ODSHERRED ERHVERVSFORUM (OEF) Margrethe Bjerre og Anni Juul Jensen skal bære Erhvervsforum videre OEF vil gerne byde velkommen til sine to nye medarbejdere; Økonomi- og sekretariatsmedarbejder Margrethe Bjerre og Udviklings- og Procesmedarbejder Anni Juul Jensen.   Pr. 1.8. er Margrethe Bjerre startet i OEF og skal fremadrettet varetage de opgaver Tina… Læs mere »

Udvalg 1: Detail Formand for Detailudvalget, Steen Helmer, fortæller at, der lige nu inviteres til møde, hvor Odsherred Erhvervsforum samt repræsentanter fra Asnæs og Nykøbing vil indlede en dialog om, hvordan vi sammen kan udvikle et godt samarbejde mellem Asnæs og Nykøbing på detailområdet. Dette samarbejde har til formål at spille hinanden stærke og supplere… Læs mere »

I foreningens korte levetid har vi opnået rigtig gode resultater. Vi har bl.a. indgået en historisk samarbejdsaftale med Odsherred Kommune, der betyder, at de enkelte udvalgsformænd har en direkte kontakt på chef-niveau på deres respektive områder. Vi har ligeledes vedtaget en dialog- og høringsaftale med kommunen, der betyder at vi bliver inddraget i processer langt… Læs mere »