Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune har i samarbejde lavet et erhvervsstrategi oplæg til den kommende Erhvervspolitik i Odsherred Kommune.   Odsherred skal være et attraktivt sted at drive og etablere virksomhed   Der er 5 hovedområder i oplægget til den nye strategi: Stærke virksomheder = et sundt samfund Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder Best-in-class kommunal… Læs mere »

Bestyrelsen i Odsherred Erhvervsforum havde i påsken morgenmøde med en gruppe fra det Konservative Folkeparti, herunder EU-kandidat Pernille Weiss og FT-kandidat Michael Suhr.     Henrik Andersen indledte mødet med at fortælle lidt om hvad vi arbejder med i OEF. Og på spørgsmål fra Michael Suhr om, hvad der er et af de vigtigste ønsker… Læs mere »

Referat fra ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16.00 Dagsorden: Valg af dirigent Marcel Goldin vælges. Der er indkaldt via hjemmeside, Facebook, Nyhedsbreve under arrangementer og mail med over 14 dages varsel. Generalforsamlingen er derfor lovlig og beslutningsdygtig. Rettidigt er modtaget forslag til vedtægtsændringer 1.4.19. Bestyrelsen aflægger beretning Formandens beretning… Læs mere »

Her ses en stor del af kommerpanelet Odsherred Erhvervsforum stillede 5 dommere til bedømmelse af Innovation camp Højby 2019 Fredag d. 29. marts kulminerede en 6 ugers periode på Højby Skole, hvor dommere både fra skole, kommune og erhvervslivet i Odsherred, skulle kåre campens vindere. Problemstillingen som eleverne skulle løse var: Hvordan kan man forbedre… Læs mere »

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum. Information om generalforsamlingen:     1. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter Valg af formand og næstformand til… Læs mere »

Stor tak til alle vores medlemmer, som deltog aktivt i mødet, dejligt at se den store entusiasme og energi der blev lagt i arrangementet.   Mødet blev indledt af Allan Munch Mortensen fra DI. Han fortalte om DI’s klimamåling fra 2018. Specielt gennemgik han forskellen på hvad statistikken og svarene havde af påvirkning på Odsherred… Læs mere »