Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum. Information om generalforsamlingen:     1. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter Valg af formand og næstformand til… Læs mere »

April: 03/04/19 kl. 15.00  Generationsskifte 09/04/19 kl. 10.00  Afklaringsmøde formandskab/sekretariat 10/04/19 kl. 08.30  Netværksmøde Faglært Arbejdskraft 10/04/19 kl. 16.00  Generalforsamling og Disruption 17/04/19 kl. 08.00  Bestyrelsen møder Pernille Weiss 23/04/19 kl. 10.00  Afklaringsmøde formandskab/sekretariat 24/04/19 kl. 08.30  Netværksmøde Online Markedsføring 24/04/19 kl. 16.30  Fibia og deres udrulning af Fibernet 30/04/19 kl. 10.00  Afklaringsmøde formandskab/sekretariat Maj:… Læs mere »

Januar: 03/01/19 kl. 10.00  Afklaringsmøde formandskab/sekretariat 07/01/19 kl. 08.00  Udvalgsmøde i udvalg 5 Liberale Erhverv 07/01/19 kl. 15.00  Nytårskur 08/01/19 kl. 14.00  Udvalgsmøde i udvalg 2 Håndværk 09/01/19 kl. 16.00  Bestyrelsesmøde OEF 10/01/19 kl. 08.00  Netværksmøde Selvstændige og små virksomheder 10/01/19 kl. 10.00  Afklaringsmøde formandskab/sekretariat 16/01/19 kl. 15.00  Uddannelsesvejen til vækst 17/01/19 kl. 10.00  Afklaringsmøde… Læs mere »