Netværket er for medlemmer, der har medarbejdere eller påtænker at få det.

Formålet med netværket er bl.a.

o At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
o At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
o At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
o Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
o At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering.

 

Foreløbig forslag til en dagsorden:
  • Bordet rundt, præsentation og hvad rør sig lige nu.
  • Vi håber på at være hos Lyngkroen i Rørvig
    • Lau Gram Jensen fortæller om sine oplevelser omkring rekruttering
    • Evt. et par virksomheder mere.
  • Statistik vedr. udvikling for praktikanter.
  • Opgaver til næste møde
  • Evt.

 

Hvornår:          Onsdag d. 10 april 2019 kl. 8.30-10.00

Hvor:               Højby Stationsvej 8, 4573 Højby?

Tilmelding:     Kan ske  HER

Læs mere om Netværket her: Netværk – Faglært arbejdskraft