Netværket er for medlemmer, der har medarbejdere eller påtænker at få det.

Formålet med netværket er bl.a.

o At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
o At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
o At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
o Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
o At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering.

 

Foreløbig forslag til en dagsorden:
  • Bordet rundt, præsentation og hvad rør sig lige nu.
  • Oplæg af Erhvervsskolerne – EUC – VUC – FGU (efter sommerferien inviteres Jørgen Ravnsbæk med i netværket)
  • Opgaver til næste møde
  • Evt.

 

Hvornår:          Onsdag d. 13. november 2019 kl. 8.30-10.00

Hvor:               Højby Stationsvej 8, 4573 Højby

Tilmelding:     Kan ske  HER

Læs mere om Netværket her: Netværk – Faglært arbejdskraft