Kom til uformelt morgenmøde og giv din mening til kende.

Odsherred Erhvervsforum inviterer i samarbejde med Odsherred Kommune til en uformel debat imellem borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Erhvervsforums formand Henrik Andersen og redaktør Lis Lykke.

 

På morgenmødet orienterer Thomas Adelskov om kommunens politiske aktiviteter, overvejelser og initiativer af relevans og interesse for erhvervslivet.

Henrik Andersen informerer om Odsherred Erhvervsforums aktiviteter og tiltag for at påvirke de politiske beslutninger og derved forbedre erhvervslivets vilkår i Odsherred.

Lis Lykke beskriver handels- og erhvervslivet i Odsherred set fra hendes synsvinkel, som forholdsvis ny borger i kommunen.

 

Følgende emner tænkes derefter debatteret:

Digital og fysisk detail handel samt oplevelsesøkonomi, hvordan hænger det sammen, og kan man styrke den ene uden den anden?
  • Vi har brug for at styrke detail handlen, både fysisk og digitalt i Odsherred, men hvilke ændringer ser du, at der skal til?
  • Oplevelsesøkonomi, hvordan skal de handlende indarbejde det i deres butikker, og på hvilke måder skal de arbejde med det?
Infrastruktur – Rute 21 skal være porten ind i Odsherred for både uddannelse og bosætning, ikke vejen ud for at finde tilbuddene andre steder.
  • Hvordan gøres Odsherred til en uddannelseskommune, så vi ikke overhales af Kalundborg og Holbæk?
  • Hvad konkret vil du arbejde for på dette område?
  • Hvordan vil du styrke både bosætning og uddannelse, så vi kan skabe et spændende ungemiljø?
  • Hvilke uddannelsesområder ser du som oplagte til at ligge i Odsherred?

 

Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af kaffe og brød er tilmelding nødvendig.

Hvornår:         Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 07.00 – 08.30

Hvor:               Hotel HøjbySø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby

Tilmelding:     Senest tirsdag d. 18. juni 2019  på  margrethe@odsforum.dk

Alle er velkomne