Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune har i samarbejde lavet et erhvervsstrategi oplæg til den kommende Erhvervspolitik i Odsherred Kommune.   Odsherred skal være et attraktivt sted at drive og etablere virksomhed   Der er 5 hovedområder i oplægget til den nye strategi: Stærke virksomheder = et sundt samfund Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder Best-in-class kommunal… Læs mere »

VUC har fremsendt vedhæftede tilbud om gratis undervisning til erhvervsvirksomhederne i Odsherred. Muligheden for opkvalificering er vigtig, både for at styrke sine medarbejdere, men også for at være en spændende arbejdsplads med mulighed for uddannelse, og derigennem at fastholde sine medarbejdere. Odsherred Erhvervsforum vil gerne lægge lokaler til, hvis der kan samles et stort nok… Læs mere »

Søges: 3 sponsorer til Geopark Bjerg Grandprix  Visit Odsherred søger sponsorer til afholdelse af Geopark Bjerg Grandprix Geopark Bjerg Grandprix afvikles søndag den 4. august i det bakkede landskab omkring Høve. Sidste år have løbet ca. 560 deltagere – og vores ambition i år er at nå 1.000 deltagere. Dette betyder også øgede omkostninger til frivillige,… Læs mere »

Bestyrelsen i Odsherred Erhvervsforum havde i påsken morgenmøde med en gruppe fra det Konservative Folkeparti, herunder EU-kandidat Pernille Weiss og FT-kandidat Michael Suhr.     Henrik Andersen indledte mødet med at fortælle lidt om hvad vi arbejder med i OEF. Og på spørgsmål fra Michael Suhr om, hvad der er et af de vigtigste ønsker… Læs mere »

Referat fra ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16.00 Dagsorden: Valg af dirigent Marcel Goldin vælges. Der er indkaldt via hjemmeside, Facebook, Nyhedsbreve under arrangementer og mail med over 14 dages varsel. Generalforsamlingen er derfor lovlig og beslutningsdygtig. Rettidigt er modtaget forslag til vedtægtsændringer 1.4.19. Bestyrelsen aflægger beretning Formandens beretning… Læs mere »

Her ses en stor del af kommerpanelet Odsherred Erhvervsforum stillede 5 dommere til bedømmelse af Innovation camp Højby 2019 Fredag d. 29. marts kulminerede en 6 ugers periode på Højby Skole, hvor dommere både fra skole, kommune og erhvervslivet i Odsherred, skulle kåre campens vindere. Problemstillingen som eleverne skulle løse var: Hvordan kan man forbedre… Læs mere »

Velkommen til vores nyhedsbrev Betydningen af netværk kan ikke italesættes ofte nok. Netværk har en stor betydning for at skaffe mere viden, for at møde nye forretningspartnere, for at pleje eksisterende forretningspartnere, for at møde nye kunder og meget mere. I Odsherred Erhvervsforum har vi flere netværk, som stadig er åbne for nye medlemmer. Så… Læs mere »