Faglært arbejdskraft - deltag i netværksmøde og arbejd for at forbedre området i Odsherred

Netværket er for medlemmer, der har medarbejdere eller påtænker at få det.

Formålet med netværket er bl.a.

o At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
o At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
o At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
o Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
o At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering.

 

Dagsorden til den  27. november 2019:

  • Velkomst
  • Bordet rundt, præsentation og hvad rør sig lige nu.
  • Forslag til indlæg fra forrige møde.
  • Opgaver til næste møde
  • Evt.

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

 

Læs mere om Netværket her: Netværk – Faglært arbejdskraft

Hvornår:onsdag d. 27. november 2019 kl. 8.30 – 10.00
Hvor:Festsalen oven på SuperBrugsen, Højby Stationsvej 8, 1., 4573 Højby

Tilmelding