Arrangementet er udsat til senere pga. situationen omkring COVID-19

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

 

 

1. Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden og hver af styregruppeformændene aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter, gældende for indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
  7. Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for Formandskabet. Henrik H. Andersen er på valg som formand
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

 

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved Erik Lissner skriftligt i hænde senest d. 17. april 2020.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 20. april per mail til medlemmerne.

Herefter vil der være en kort pause før det næste indslag begynder. Der vil blive serveret en lidt spiseligt efterfølgende.

 

 

2. Hør TV – og radiovært, orkesterdirigent og meget mere – Georg Julin fortælle om frivillighed

Læs om foredraget

 

 

Deltagelse er gratis – alle er velkomne

 

OBS når du tilmelder dig arrangementet, giver du samtidig tilladelse til, at der udleveres en deltagerliste med dit navn og firmanavn til alle deltagere, så man efterfølgende kan netværke.

 

 

 

Hvornår:onsdag d. 29. april 2020 kl. 16.00 – 20.00
Hvor:Festsalen oven på SuperBrugsen, Højby Stationsvej 8, 1., 4573 Højby

Tilmelding